برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و  نام خانوادگی:      مهندس جعفر باقری

مدرک تحصیلی:            کارشناس بهداشت محیط

سمت:                         مسئول گسترش شبکه بهداشت و درمان ماکو

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

سلماز

جلیل زاده

کارشناس آمار و کامپیوتر

2

زهرا

حسنعلی زاده

کارشناس گسترش

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب