برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی:  عذرا   نعلبندی

مدرک تحصیلی:     کارشناس مدیریت بازرگانی

سمت:                  مسئول کارگزینی شبکه بهداشت و درمان ماکو

**************************************************

نام و نام خانوادگی:  فرزاد  قربانی

مدرک تحصیلی:

سمت:                 کارگزین شبکه بهداشت و درمان ماکو

--------------------------------------------------------------------------------

تلفن تماس: 34229123-044

--------------------------------------------------------------------------------

 

شرح وظایف:

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب