برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و  نام خانوادگی:      خانم معصومه داداش زاده

مدرک تحصیلی:

سمت:                       مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ماکو

--------------------------------------------------------------------------------

شماره تماس شبکه بهداشت و درمان ماکو: 4021 3422 044

 

شماره فکس شبکه بهداشت و درمان ماکو: 2323 3422 044

--------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف:

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب