برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و  نام خانوادگی:      بیژن صلاحی

مدرک تحصیلی:            حسابداری

سمت:                        عامل ذیحساب شبکه بهداشت و درمان ماکو

--------------------------------------------------------------------------------

تلفن تماس: 34228486-044

--------------------------------------------------------------------------------

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

ایرج

احمدزاده

مسئول حسابداری

2

سعید

جبارپور

مسئول درآمد

3

زری

سلطانی

کارشناس بودجه

4

زهرا

محمدزاده

حسابدار

5

حمید

تقی پور

متصدی امور دفتری

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب