برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آدرس ستاد شبکه بهداشت و درمان ماکو:

آذربایجان غربی - شهرستان ماکو - خیابان امام - بالاتر از چهارراه مرکزی(میدان اما حسین «ع») - جنب مهمانسرای جهانگردی

شماره تماس : 34224021- 044 

شماره فکس دفتر مدیر شبکه: 34222323 - 044

صندوق پستی: 5861636589

....................................................................

آدرس بیمارستان فجر:

آذربایجان غربی - شهرستان ماکو - خیابان امام - جنب اداره برق

شماره تماس : 34244204- 044 

صندوق پستی: 5861938393

............................................................

آدرس درمانگاه تخصصی:

آذربایجان غربی - شهرستان ماکو - خیابان امام - جنب اداره برق -  داخل محوطه بیمارستان

شماره تماس : 34250217- 044 داخلی 121

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب