برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی:    گلناز  صمدی

مدرک تحصیلی:        لیسانس مامایی

سمت:                     مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان ماکو

--------------------------------------------------------------------------------

تلفن تماس:34227555-044

--------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف:

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب