برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و  نام خانوادگی:      علی منصوری

مدرک تحصیلی:            کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

سمت:                         مسئول اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان ماکو

--------------------------------------------------------------------------------

تلفن تماس: 34227128-044

--------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف:

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب