برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و  نام خانوادگی:      سهیلا عزیزپور

مدرک تحصیلی:           کارشناس علوم آزمایشگاهی

سمت:                        مسئول آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان ماکو

--------------------------------------------------------------------------------

تلفن تماس: 34222325-044

--------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف:

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب