English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢به گزارش قهرمانزاده مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ماکو
مصاحبه داوطلبان بهورزی
مصاحبه داوطلبان متقاضی بهورزی شبکه های ماکو ، شوط ،پلدشت ، چالدران و چایپاره با حضور اعضاء کمیته مصاحبه در مورخه ششم خردادماه در محل مرکز آموزش بهورزی شبکه بهداشت و درمان ماکو برگزار گردید .
 ٠٩:٠٠ - 1402/03/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش قهرمانزاده مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ماکو
ارزیابی خارجی ایمنی بیمارستانی
ارزیابان واحد ایمنی بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان فجر ماکو بازدید نمودند .
 ١٥:٢٣ - 1402/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش قهرمانزاده مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ماکو
حضور خادمین رضوی در بیمارستان فجر ماکو
بیمارستان فجر ماکو با حضور خادمان حرم رضوی معطر شد .
 ١٤:٣٧ - 1402/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش قهرمانزاده مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ماکو
تیم بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه
تیم بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه با حضور در شبکه بهداشت و درمان ماکو به انجام بازرسی های هدفمند از طریق چک لیستهای تخصصی در واحدهای مختلف شبکه پرداختند .
 ١٣:٠٥ - 1402/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش قهرمانزاده مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ماکو
انتصاب رئیس امور عمومی
رئیس امور عمومی جدید شبکه بهداشت و درمان ماکو منصوب گردید.
 ١٤:٥٦ - 1402/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>