English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ مهر ١٤٠٢

نام و  نام خانوادگی:      دکتر سعید اسماعیل زادگان

مدرک تحصیلی:            دکترای دندانپزشکی

سمت:                       مسئول مرکز خدمات سلامت جامع شبانه روزی بازرگان

 

شرح وظایف: