English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢


واحد سی تی اسکن بیمارستان فجر ماکو توسط بخش خصوصی اداره می شود