English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٦ بهمن ١٤٠٠

نام و  نام خانوادگی:      دکتر فرید میثمی

مدرک تحصیلی:            دکترا

سمت:                       معاون درمان شبکه بهداشت و درمان ماکو