English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٨

نام و  نام خانوادگی:      دکتر حیدر تقی پور

مدرک تحصیلی:            دکترا

سمت:                       نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان ماکو

 

شرح وظایف: