English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩

نام و  نام خانوادگی:      دکتر نسیم آیرملو

مدرک تحصیلی:            دکترای پزشکی

سمت:                       مسئول مرکز خدمات سلامت جامع شهری شماره یک ماکو

 

شرح وظایف: