English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٢ بهمن ١٤٠٠

نام و  نام خانوادگی:      دکتر بایرامعلی محبعلی زاده

مدرک تحصیلی:            دکترای دندانپزشکی

سمت:                       معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت و درمان ماکو

 

شرح وظایف: