English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٦ تير ١٣٩٨

 

واحد سی تی اسکن بیمارستان فجر توسط بخش خصوصی اداره می شود.