English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٨


واحد سی تی اسکن بیمارستان فجر ماکو توسط بخش خصوصی اداره می شود