English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٩

 

رئیس بخش زایمان :خانم دکترنداداننده

سرپرستار:خانم پریسا یوسف پور

تلفن :04434244205

داخلی :459

تعداد تخت فعال بخش:9