English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٩

نام:                      دکتر رحیم

نام خانوادگی:       صمدی

مدرک تحصیلی:    دکترای پزشک عمومی

سمت:                مدیر شبکه بهداشت و درمان ماکو

شرح وظایف: