English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٦ بهمن ١٤٠٠

نام و نام خانوادگی:      دکتر بایرامعلی محبعلی زاده

مدرک تحصیلی:

سمت:

 

شرح وظایف: