English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

 

نام:                         صفر

نام خانوادگی:          نقی زاده

مدرک تحصیلی:

سمت:                   امین اموال

 

شرح وظایف: