English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٩ بهمن ١٤٠٠

نام و  نام خانوادگی:      دکتر ساجده اصغری اصل

مدرک تحصیلی:            دکترای پزشکی

سمت:                       مسئول مرکز خدمات سلامت جامع روستایی قره تپه

 

شرح وظایف: