English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

نام و  نام خانوادگی:      دکتر مسننی

مدرک تحصیلی:            دکترای پزشکی

سمت:                       مسئول مرکز خدمات سلامت جامع شبانه روزی بازرگان

 

شرح وظایف: