English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١

نام ونام خانوادگی:سمیه قره قشلاقی

پست مربوطه:سوپروایزر آموزشی

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

تلفن تماس:04434244205

داخلی:130

 

 

 

 

 

شرح وظایف

مطالب آموزشی