English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٩ بهمن ١٤٠٠

نام:                      دکتر رحیم

نام خانوادگی:       صمدی

مدرک تحصیلی:    دکترای پزشک عمومی

سمت:                مدیر شبکه بهداشت و درمان ماکو

شرح وظایف: