English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦

نام:                      پری

نام خانوادگی:        قاسم زاده

مدرک تحصیلی:    دکترای پزشکی

سمت:                مدیر شبکه بهداشت و درمان ماکو

شرح وظایف: